Podpisy

Id Nazwa Komentarz
74 762 Joanna
74 761 Justyna
74 760 Izabela To kobieta powinna decydować o tym uak rodzić a nie lekarz, zwłaszcza jeśli jest mężczyzną i nigdy nie dowie się co to znaczy rodzić.
74 759 Ewa
74 758 Ewelina
74 757 Dorota
74 756 Agnieszka
74 755 Alice Mamy prawo mieć prawo!!
74 754 Magdalena
74 753 Aneta
74 752 Anne
74 751 Katarzyna
74 750 Agnieszka
74 749 Damian
74 748 Urszula Każda kobieta ma prawo rodzić po ludzku. Ma prawo wymagać właściwej specjalistycznej opieki rządac respektowania swoich praw.
74 747 Agata
74 746 agnieszka
74 745 Katarzyna
74 744 Karolina
74 743 Karolina
74 742 Kasia
74 741 rafał prosimy...
74 740 Krystyna Chcę, aby moje córki podczas porodów były otoczone właściwą, profesjonalną opieką.
74 739 Magdalena
74 738 Anna Podpisuję się pod petycją o przywrócenie poprzedniego brzmienia Art. 22 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej i przywrócenie Standardów Opieki Okołoporodowej jako standardu medycznego. Proszę o powstrzymanie niekorzystnych dla Kobiet zmian.